Help mijn hond heeft darmproblemen!

Gevoelige darmen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Vaak wordt aangeraden om over te stappen op een soort licht dieetvoer. Toch is dit lang niet altijd de beste oplossing. Vaak wordt de gevoeligheid alleen maar erger.

Wat is de oorzaak van gevoelige darmen?
De voorvaderen van onze honden, de wolven, zijn van nature aaseters. Ze zijn goed in staat om alles te verteren wat ze eten. Ook het eten van noten, wortelstokken, uitwerpselen van andere dieren geeft bij hun geen verstoring van darmen en stofwisseling. Om te overleven hebben ze dus sterke darmen nodig.
Uit de humane geneeskunde weten we dat gezonde darmen afhankelijk zijn van de kwaliteit van de darmflora. Deze kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde groepen van bacteriën, in verschillende verhoudingen. Wanneer een verstoring optreed in deze verhouding spreekt men van ee disbacteriose. Disbacteriose is de hoofdoorzaak van gevoleige darmen en/of een permanente dunne ontlasting. Deze verstoring heeft een zeer negatieve invloed op de algemene gezondheidstoestand van de hond.

Wolven houden hun darmen gezond door de maag en darmen van hun prooien te eten. Omdat de magen en darmen van het prooidier veel verschillende groepen bacteriën bevatten, wordt zo gezorgd voor een veelzijdige en stabiele darmflora. Door het eten van veel verschillende dingen wordt ook gezorgd dat de verschillende bacteriën genoeg te eten hebben.

De huis-hond krijgt steeds meer gemodificeerd voedsel. Dit is licht verteerbaar en wordt zodanig verwerkt dat zo goed als geen bacteriën meer nodig zijn om het voedsel te verteren. Hierdoor verschraalt de darmflora, met als gevolg dat de darmen snel van slag geraken. Het voedsel kan niet meer voldoende worden verteerd en er komen teveel onverteerde resten in de dikke darm. Hierin treden allerlei gistingsprocessen op die op hun beurt de dikke darm-flora vernietigen. Chemische toevoegingen bij voer, zoals antioxydanten (BHT en BHA) en conserveringsmiddelen (schimmelremmers) hebben ook een zeer nadelig effect op de darmflora, omdat ze de normale bacteriegroei remmen.

Hoe kan u dit probleem voorkomen/ oplossen?
Vraag bij ons meer informatie en wij bieden u de beste oplossing voor uw hond.